Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων Νέων Μελών

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΗΛΙΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΝΗΔΟΥ

Επιτροπή Αντιπροσώπευσης Συνδέσμου στην ΜΕΔΣΚ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

ΑΝΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑ

Επιτροπή προώθησης επαγγέλματος

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

Επιτροπή Ειδικότητας Επιμετρητή – ΕΤΕΚ

Θα ανακοινωθούν σύντομα

Επιτροπή Διαχείρισης Ιστοσελίδας

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ

ΛΕΟΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Contact / Επικοινωνία