Act with integrity
Always provide a high standard of service
Act in a way that promotes trust in the profession
Treat others with respect
Take responsibility

Τι είναι ο Επιμετρητής Ποσοτήτων

Ο Επιμετρητής Ποσοτήτων είναι ο επιστήμονας και εμπειρογνώμονας που ασχολείται με το κόστος ενός έργου σε όλα του τα στάδια, από την αρχική ιδέα εκτέλεσης  μέχρι και την παράδοση και αποτελεί αναπόσπαστο  μέρος της ομάδας συμβούλων.(Design Team)

Οι Επιμετρητές Ποσοτήτων είναι άριστα εκπαιδευμένοι επαγγελματίες οι οποίοι προσφέρουν  ειδικές συμβουλές σε σχέση με το οικοδομικό κόστος. Οι υπηρεσίες που προσφέρουν είναι απαραίτητες για τον υπολογισμό του κύκλου ζωής του έργου, τον προγραμματισμό του κόστους, την προμήθεια και την υποβολή προσφορών, τη διαχείριση συμβολαίων την εμπορική διαχείριση και την διεύθυνση του έργου.

Οι Επιμετρητές Ποσοτήτων έχουν ισχυρές οικονομικές, αναλυτικές, ερμηνευτικές και ομαδικές ικανότητες. Οι πελάτες βασίζονται στην κρίση τους για να εξασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία κάθε έργου και να προσφέρουν αξία στα χρήματα της επένδυσης τους.

Ποιες είναι οι υπηρεσίες που προσφέρει ο Επιμετρητής Ποσοτήτων;

 • Εκτιμά το αναμενόμενο κόστος του έργου στο στάδιο του σχεδιασμού για σκοπούς καθορισμού προϋπολογισμού.
 • Προτείνει εναλλακτικές λύσεις μείωσης του κόστους.
 • Επιμετρά τις Ποσότητες των υλικών του έργου.
 • Ετοιμάζει το Δελτίο Ποσοτήτων και όλα τα έγγραφα που περιέχονται στα έγγραφα προσφοράς.
 • Συμβουλεύει τον πελάτη σχετικά με το είδος της σύμβασης που θα πρέπει να ακολουθηθεί για το συγκεκριμένο έργο καθώς και για τον κατάλληλο τύπο του συμβολαίου.
 • Ετοιμάζει την όλη διαδικασία πρόσκλησης προσφορών και όλα τα σχετικά έγγραφα.
 • Αξιολογά τις προσφορές και ετοιμάζει γραπτή έκθεση προς τον Εργοδότη και τον Αρχιτέκτονα, όπου παραθέτει τη σύγκριση μεταξύ των προσφορών καθώς και ό, τι σημεία ή λάθη έχουν βρεθεί κατά την αξιολόγηση τους.
 • Επισκέπτεται συχνά το έργο με σκοπό την εκτίμηση προόδου του έργου με σκοπό την έκδοση ενδιάμεσων πιστοποιητικών
 • Ετοιμάζει την πρόταση προς τον Αρχιτέκτονα για την έκδοση των ενδιάμεσων πιστοποιητικών πληρωμής του Εργολάβου.
 • Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου ετοιμάζει εκθέσεις οικονομικού έλεγχο ούτως ώστε να βεβαιωθεί ότι ο προϋπολογισμός κόστους δεν θα ξεπεραστεί.
 • Συμβουλεύει τον εργοδότη και τον αρχιτέκτονα για το πώς θα επηρεάσουν το κόστος του έργου πιθανές μετατροπές.
 • Εκτιμά το κόστος των μετατροπών / αλλαγών.
 • Συμβουλεύει τον εργοδότη και τον αρχιτέκτονα για πιθανές εξοικονομήσεις που μπορεί να γίνουν στο έργο.
 • Ετοιμάζει τον Τελικό Λογαριασμό.

Ποια είναι τα οφέλη που προσφέρει ένας Επιμετρητής Ποσοτήτων;

 • Παρέχει συμβουλές σχετικά με όλα τα κόστη κατασκευής ενός έργου.
 • Προτείνει εναλλακτικές λύσεις μείωσης του κόστους.
 • Διασφαλίζει ότι το έργο δεν θα ξεφύγει από τον αρχικό προϋπολογισμό του.
 • Παρέχει αντικειμενικό ρόλο στο έργο διασφαλίζοντας την ίση μεταχείριση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του εργοδότη και του εργολάβου.

Ιστορικό του Συνδέσμου Επιμετρητών

Ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Επιμετρητών Οικονομολόγων Κατασκευών Κύπρου (ΣΕΕΟΚΚ) ιδρύθηκε το 1970.  Τα ιδρυτικά μέλη απαρτίζονταν κυρίως από νεαρά άτομα με όραμα και φιλοδοξίες για την εδραίωση του επαγγέλματος στην Κύπρο. Ο Σύνδεσμος καθώς και όλα τα μέλη του είναι και εγγεγραμμένα μέλη στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), επιπρόσθετα η πλειοψηφία των μελών είναι εγκεκριμένα μέλη στο Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

Ο κύρια αφορμή της ίδρυσης του Συνδέσμου αποτέλεσε η ανάγκη της αναγνώρισης και κατοχύρωσης του επαγγέλματος τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Σκοποί ΣΕΕΟΚΚ

 • Ενημέρωση και προώθηση του κοινού για το τι είναι Επιμετρητής Ποσοτήτων, το ρόλο του, τα οφέλη που προσφέρουν οι υπηρεσίες του.
 • Επιμόρφωση των συναδέλφων με την οργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων κλπ.
 • Αντιπροσώπευση/συμμετοχή σε όλες τις αρμόδιες επιτροπές που οι Επιμετρητές Ποσοτήτων πρέπει να εκπροσωπούνται.
 • Οργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων για γνωριμία και σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών.
 • Καθοδήγηση και βοήθεια νεαρών επαγγελματιών.
 • Ενημέρωση για ευκαιρίες εργοδότησης.

Λίγα λόγια απο τον Πρόεδρο Δ.Σ
– Ανδρέα Δημητριάδη

«Με τιμά ιδιαίτερα η εκλογή μου στη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. του ΣΕΕΟΚΚ μετά την Εκλογική Γενική Συνέλευση τον Μάρτη 2017, την οποία τόσο εγώ όσο και τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ,  αναλαμβάνουμε με το ύψιστο αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμού.

 

Ως Πρόεδρος,   δεσμεύομαι να συνεχίσω για τα επόμενα δύο χρόνια το σημαντικό έργο των προηγούμενων διοικήσεων και των Προέδρων, τους οποίους και ευχαριστώ για όλη την προσφορά τους. Οι προκλήσεις συνεχίζονται αλλά οι ευκαιρίες δεν παύουν να υπάρχουν, οπότε καλούμαστε με ομαδικό πνεύμα να τις αντιμετωπίσουμε και να τις αξιοποιήσουμε.

 

Αναλαμβάνοντας  τα  καθήκοντα μου σε μια περίοδο που η οικοδομική βιομηχανία και η οικονομία της χώρας μας ανακάμπτουν ,  προσβλέπω  στη συνεργασία και  στήριξη όλων των συναδέλφων και επιχειρηματιών, προκειμένου να καταφέρουμε το καλύτερο δυνατόν για τον κλάδο μας στην Κυπριακή Οικοδομική βιομηχανία.

 

Οι σημαντικότεροι στόχοι που έχουμε θέσει ως Διοικητικό Συμβούλιο,  είναι η ανάδειξη και προώθηση του επαγγέλματος του Επιμετρητή Ποσοτήτων στην κατασκευαστική βιομηχανία και στο ευρύ κοινό, η συσπείρωση των μελών του Συνδέσμου και η αναβάθμιση των τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων για όλα τα μέλη.

 

Ευελπιστώ στη συνεργασία όλων σας.»

Στις 15 Μαρτίου 2017, διεξάγηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, κατά την οποία διενεργήθηκαν εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.

Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους εξής:

 • Ανδρέας Δημητριάδης
  Ανδρέας Δημητριάδης Πρόεδρος
 • Δημήτρης Ρούσσος
  Δημήτρης Ρούσσος Αντιπρόεδρος
 • Κυριάκος Τσαγγάρης
  Κυριάκος Τσαγγάρης Γραμματέας
 • Λεόνη Ευσταθίου
  Λεόνη Ευσταθίου Βοηθός Γραμματέας
 • Χάρης Στάυρου
  Χάρης Στάυρου Ταμίας
 • Γιάννης Κουής
  Γιάννης Κουής Μέλος
 • Πέτρος Ζωγράφος
  Πέτρος Ζωγράφος Μέλος
 • Μαρία Κοννήδου
  Μαρία Κοννήδου Μέλος
 • Άγγελος Νεοφύτου
  Άγγελος Νεοφύτου Μέλος
 • Κυριάκος Ηλία
  Κυριάκος Ηλία Βοηθός Ταμίας

Το Συμβούλιο παραμένει στη διάθεση σας για οποιαδήποτε θέματα σας απασχολούν.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

22 210123

22 377248

info@seeokk.org
Φώτη Πίττα 9, 1065 Λευκωσία Κύπρος

Ακολουθήστε Μας

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Contact / Επικοινωνία